STRATEGIE

V dubnu 2013 byla uvedena do provozu nová linka určená především pro eloxování profilů a pro technologii lesklého eloxu s vysokou korozní a alkalickou odolností. Tím se uskutečňuje strategický záměr firmy, nabídnout inovativní řešení povrchových úprav zákazníkům nejen z oblasti automobilního průmyslu. Na nových technologických postupech pro tzv. lesklý elox jsme spolupracovali zhruba 2 roky přímo s německou firmou Alufinish. Tento technologický postup je ojedinělý a patentovaný.

Pro přípravu Al –dílů před eloxováním disponuje Plastime.Chemi dvěma plně robotizovanými pracovišti od firmy Cimotec. Na těchto pracovištích se provádí předúprava broušením, leštěním, popřípadě kartáčováním. Těmito předúpravami spolu s eloxováním se docílí vynikající kvality povrchu.